TeamSpeak 3 server

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

TeamSpeak 3 server

Postby Teu » 16 Nov 2011, 12:57

V průběhu pátku 18.11.2011 bude ukončen provoz Ventrillo a TeamSpeak serverů. Oba tyto servery budou nahrazeny jediným TeamSpeak 3 serverem.

Zájemci o vytvoření kanálu na TS3 serveru, nechť mě kontaktují pomocí PM zde na fóru. Žádost bude muset splňovat následující:
Předmět: TS3 kanál - guilda "jméno vaší guildy"

v samotné zprávě bude následující:


Prosím o vytvoření kanálu na serverovém TS3 serveru pro guildu "jméno guildy". Kanál bude potřebovat tyto subkanály/místnosti:

- sub-channel1:
- sub-channel2:

Maximum sub-channelů stanovuji na 5.

Heslo do channelu bude: "vámi zvolené heslo"

váš herní nick
Guildmaster of "jméno guildy"
žádosti o vytvoření kanálu přijímám pouze od guildmasterů a pouze v takovéto formě, pokud nebude splňovat formát nebo nebude obsahovat uvedený předmět, PM mažu a žádost neakceptuji

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

Re: shut downVentrillo and TeamSpeak 2

Postby Teu » 16 Nov 2011, 13:18

During Friday 18.11.2011 will be terminated server's Ventrillo a TeamSpeak servers. Both these servers will be replaced by one TeamSpeak 3 server.

If you are interested in creating channel on TS3 server, contact me here on forum via PM. Your request has to fullfill following:
Subject: TS3 channel - guild "name of your guild"

in message itself has to be following:


Requesting create of channel on iCe's TS3 server for guild "name of guild". Channel needs these sub-channels:

- sub-channel1:
- sub-channel2:

I'm seting maximum of sub-channels to 5.

Password into channelu will be: "your desired password"

your ingame nick
Guildmaster of "name of guild"
I'm accepting requests for creating channels only from guildmasters and only in this form, if request doesn't fill format of contain subject provided, I'm deleting PM and ignoring request

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

Re: Ukončení provozu Ventrillo a TeamSpeak 2 serveru

Postby Teu » 16 Nov 2011, 13:35

Zapoměl jsem uvést adresu TS3 serveru // forgot state TS3 server adress:

hostname: icewow.pilsfree.net
port: 9987 (UDP) (pokud by jste měli zakázáno na vašem firewallu // if you have forbidden on your personal firewall)

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

TS3 server

Postby Teu » 13 May 2012, 22:21

Prosím všechny GuildMastery, kteří si u mě žádali o vytvoření kanálu na serverovém TS3, aby mi do PM napsali, jaký mají na TS nick. Důvodem bude nastavení práv Channel admina pro jejich guildkanál. Práva budou nastavena pouze guildmasterům, kteří touto změnou dostanou možnost editovat kanály a hesla do nich (nic víc). Samozřejmě je nastaveno, že tato práva budou aplikována jen na jejich kanál, takže nebudou moci provádět změny v jakémkoliv jiném kanále.

POZOR: V případě, že váš nick v seznamu TS3 uživatelů nenajdu, máte smůlu, tahat z vás tuto informaci nebudu a danou PM mažu a ignoruju!!!


===================================

I'm asking GuildMasters, who has requested creation of channel on server's TS3, for sending me a PM with their nickname on TS3 server. The reason is setting a channel admin permissions for their guild channel. Permissions will be set only to guildmasters, who will be able to edit the channels and passwords into them (nothing more). Permissions will be set only to their own channels of course, so they won't be able to make changes in some other channel

ATTENTION: If I don't find your nickname in list of clients on TS3 server, it's your own fault, I won't bother to reply to your PM with question, which username is correct, and your PM will be ignored and deleted!!!


PS: Guildmasteři Dog Soldiers a Aeternum Tenebrae tak již činit nemusí, ti mají nastaveno

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

Re: TeamSpeak 3 server

Postby Teu » 08 Jul 2013, 09:18

Vzhledem k nedávnému výpadku TS3 serveru a poškození jeho databáze jsem se rozhodl této situace využít a udělat na TS3 serveru menší čistku neaktivních kanálů (což bylo jedním z důvodů nefunkčnosti TS3 serveru).

Všechny neaktivní kanály (v momentě mazání - některé kanály tedy zůstaly zachovány) jsem smazal a proto žádám všechny GuildMastery, kteří na TS3 serveru svůj kanál nenaleznou, aby si zažádali o znovuvytvoření dle výše uvedeného formuláře. Všechny žádosti, které jsem měl v PMkách jsem smazal (i ty nedávné), proto je prosím pošlete znovu. Děkuji za pochopení a spolupráci.

===========================================================================
Because of TS3 server crash, which occured aproximately week ago and corruption its database, I decide to use this crash and do some TS3 inactive channels cleanup (it was partially cause of the crash).

All inactive channels (in the time of deleting the channels, some channels stayed created) was deleted and I ask all guildmasters, who don't find channel for their guild on our TS3 server to send new requests as described above.

I deleted all requests I had in my PM box, so please re-send them. Thank you for understanding and cooperation.

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

Re: TeamSpeak 3 server

Postby Teu » 24 Sep 2014, 13:37

Dnes došlo k pročištění kanálů na serverovém TS3 serveru. Kritérium byla aktivita guildy za poslední týden, konkrétně guildachievement za dungeon/raid/battleground:

raid > 0 (lze dosáhnout hodnot 0 a 1)
dungeon > 0 (lze dosáhnout hodnot 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
battleground > 0 (lze dosáhnout hodnot 0, 1, 2, 3)

Důvodem je udržení TS serveru v nějakém použitelném stavu a hlavně nevidím důvod, proč by, z mého úhlu pohledu, neaktivní guildy měli mít vytvořený kanál na serverovém TS3 serveru... A ten jeden guildrun du dungeonu za týden se dá zvládnout...

Čistka se bude opakovat již pravidelně na základě stejných kritérií a to v intervalu cca 90-120 dní.

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

Re: TeamSpeak 3 server

Postby Teu » 25 Feb 2015, 11:29

Doporučuji provést všem guildmasterům, kteří mají přidělena práva channel admina:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Iy57dR75ZOg[/youtube]

Jde o to, že pokud si danou identitu vyexportujete a zazálohujete, nemusíte již řešit problém s pádem systému/reinstalací systému nebo TS klienta/změnu PC apod. a následně mě pak žádat o znovupřidělení práv channel admina na TS serveru. Identitu si jednoduše naimportujete zpět (jen místo exportu dáte import a vyberete daný soubor), budete mít nahashovaný security level, práva atd...

Když o tom tak přemýšlím, tak to nemusí dělat jen guildmasteři, ale kdokoliv bude chtít, aby se nemusel znovu potýkat s problémem hashovaní security levelu...

!POZOR! Pokud si export identity provedete, dejte si pozor, aby daný soubor nepadl do nepovolaných rukou, jinak by se mohlo stát, že vám někdo udělá bordel v kanálu nebo svým chováním zařídí ban na TS serveru...

====================================

I recommend to do this to all guildmasters with channel admin rights on our TS server:

<<see video above>>

If you export and backup your identity file, you don't have to solve problems with OS crash/OS or TS reinstall/changing PC etc. and asking me again for reassign of channel admin rights. You will simply import your identity back (just only export choose import and choose that identity file) and you'll have hashed security level, rights etc.

Anyway - everyone who want can do that, if doesn't want to hash security level again...

!WARNING! If you export your security level, be careful that identity file is secure and not abusable by anyone, otherwise you risk messing with your channel or you could be banned from TS server because of behaviour of that person...

Teu
Administrátor
Posts: 5317
Joined: 30 Aug 2009, 17:59
Location: kdesi na vesnici
Contact:

Re: TeamSpeak 3 server

Postby Teu » 14 Jun 2015, 10:53

Pokud to někoho nenapadlo, přesunem serveru do nové serverovny došlo i ke změně adresy, ke které je nutné se připojovat //new TS3 server address:

server.ice-wow.eu


Return to “Důležité informace / Important information”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron