Nábor developerů / Developer recruitment

Gregory
Core Developer
Posts: 4921
Joined: 20 Sep 2009, 14:51
Location: near Pilsen
Contact:

Nábor developerů / Developer recruitment

Postby Gregory » 23 Apr 2013, 23:20

iCe Online GM tým hledá do svých řad posilu ve formě C++ developera!

Náplní takovéto pozice je hlavně práce se zdrojovými kódy emulátoru, konkrétně za účelem opravy herních mechanismů, spellů, talentů, případně vývoje AI nejen pro bosse v dungeonech a raidech.

Co by měl vývojář umět a znát?
 • jazyk C++
 • alespoň povrchově jak vypadá a jak pracuje emulátor založený na TrinityCore (MaNGOSu, pokud to chceme brát do důsledku)
 • základy práce s gitem (po dohodě není problém doučit)
 • nějaké konvence, které se obecně dodržují (třeba formátování kódu)
 • výhodou je znalost SQL a struktury databáze založené na TrinityCore

Jaká další kritéria by měl splňovat?
 • věk alespoň 16 let
 • týmový duch
 • schopnost a chuť se dál učit
 • alespoň špetka sebekritiky

Odměnou za připojení se do týmu a odvedení nějaké práce vám bude samozřejmě dobrý pocit, ale hlavně pokud si v této branži příliš nevěříte, je to ideální šance, jak si upevnit znalosti z programování, případně rozšířit obzory.

Případní zájemci nechť se ozvou člověku s přezdívkou Gregory, a to buď pomocí PM na fóru, nebo pomocí ICQ/Jabberu uvedeného na stránkách, nebo na fóru v příslušné sekci.

==============================================================================

iCe Online Gm team looking for new C++ developers!

On this position you will be mainly working with source code of emulator for the reason of correcting faults of game mechanics, spells, talents, optionaly AI development for bosses in dungeons and raids.

What should you know:
 • C++ language
 • at least how the emulator based on TrinityCore (MaNGOS) looks and works
 • basic knowledge of working with git (if you can’t work with git, it won’t be problem to teach)
 • some conventions, which are commonly respected (e.g. formatting the code)
 • knowledge of SQL and database structure based on TrinityCore is advantage

Which other criteria you should meet?
 • 16 years old at least
 • team spirit
 • power and inclination to learn further
 • at least minor selfcriticism

The reward for joining our team and make some work is good feeling, but if you don’t have much self-confidence, it’s an ideal chance to strengthen or extend your knowledge of programming.

If you are interested, contact Gregory via PM here on forum or via ICQ/jabber noted on website or in respektive section on forum.

Gregory
Core Developer
Posts: 4921
Joined: 20 Sep 2009, 14:51
Location: near Pilsen
Contact:

Re: Nábor developerů / Developer recruitment

Postby Gregory » 23 Apr 2013, 23:21

English version coming soon.

Poprosím někoho z GM o přeložení. Děkuju :)

edit by Teu: přeloženo

medivho
GameMaster
Posts: 3788
Joined: 18 Jun 2012, 20:52
Contact:

Re: Nábor developerů / Developer recruitment

Postby medivho » 29 Nov 2014, 20:57

Aj napriek tomu, že tento topik nebol vytvorený práve nedávno, vždy bol aj je relevantný. Nábor sa navyše nevzťahuje výlučne na nádejných C++ developerov (i keď stále to sú hlavnou cieľovou skupinou), dvere sú otvorené aj pre záujemcov o pozíciu DB (SQL) developera. Čo to teda pre vás znamená? Že ak máte chuť tvoriť, spolupracovať a možno sa priučiť niečomu novému, a zároveň spĺňate vyššie uvedené podmienky, neváhajte napísať svoju prihlášku cez PM niektorému členovi GM tímu (na fóre ranky Administrator, GameMaster, DB/Core Developer).

Despite this thread being quite old, it has always been relevant and so is it now. What is more, not only are we looking for would-be C++ developers (although they are still our target group), but also people willing to carry out other function in the GM team - database (SQL) developer. So what does it mean for you? If you are willing to create, cooperate and learn some new things as well, and if you meet the required criteria at the same time, do not hesitate and write your application to member of GM team via PM (people with following ranks: Administrator, GameMaster, DB/Core Developer).

medivho
GameMaster
Posts: 3788
Joined: 18 Jun 2012, 20:52
Contact:

Re: Nábor developerů / Developer recruitment

Postby medivho » 19 Jan 2015, 21:01

Vzhľadom na vysoký počet záujemcov sme sa rozhodli pre uzatvorenie náboru na funkciu Ingame Support (riešenie ticketov a ingame záležitostí všeobecne). Možnosť prihlásiť sa však stále majú nádejní C++/SQL developeri, pre nich sa situácia nezmenila, rovnako ako ani podmienky pre prijatie, či osoby, ktoré je v prípade záujmu treba kontaktovať.

Due to the fact that we have received a high amount of applications in the recent times, we decided to close the recruitment for the Ingame Support function (whose primary function is solving of tickets and carrying out other ingame duties). However, people who are skilled with C++/SQL still can apply for the post of a developer, the requirements are unchanged, and so are the groups of people you need to contact in case that you are interested.

medivho
GameMaster
Posts: 3788
Joined: 18 Jun 2012, 20:52
Contact:

Re: Nábor developerů / Developer recruitment

Postby medivho » 14 Aug 2015, 21:35

iCe Online tím vyhlasuje nábor nových záujemcov o post SQL (DB) developera, tentokrát však nepotrebujeme ľudí s predošlými skúsenosťami, i keď na škodu vám určite nebudú. Zameriavame sa najmä na ľudí, ktorí majú dostatok voľného času, a chuť učiť sa krok za krokom pracovať s databázou, príkazmi, a opravovať konkrétne problémy. Táto výuka bude prebiehať najmä formou náučných vlákien a príspevkov na fóre, kde si postupne preberieme príkazy, štruktúru databázy, základné tabuľky a funkcie, aby ste tieto znalosti neskôr mohli využiť napríklad aj pri upravovaní počiatočných zón do lepšej, krajšej podoby. Pokiaľ si myslíte, že by práve toto bolo pre vás to pravé, ozvite sa mi PMkou (ucp.php?i=pm&mode=compose&u=6509), do ktorej napíšete stručnú no vecnú prihlášku, a naše spoločné kurzy započnú.

medivho
GameMaster
Posts: 3788
Joined: 18 Jun 2012, 20:52
Contact:

Re: Nábor developerů / Developer recruitment

Postby medivho » 23 Aug 2015, 21:15

Od posledného príspevku sa na pozíciu SQL developera prihlásilo obrovské množstvo uchádzačov (23), a spomínané kurzy stihli započať. Kvôli tomu, ale čiastočne i z bezpečnostného hľadiska sme sa rozhodli nábor na túto pozíciu zastaviť. Pokiaľ by sa však v budúcnosti vyskytla podobná príležitosť, určite vás o tom upovedomíme.

Z podobného dôvodu máme stále uzatvorený aj nábor na pozíciu ingame podpory. Pokiaľ však máte skúsenosti s programovaním v C++ a chceli by ste sa tomu venovať, dvere sú pre vás otvorené, jediné, čo treba spraviť, je napísať prihlášku niektorému členovi GM tímu do súkromnej správy.

medivho
GameMaster
Posts: 3788
Joined: 18 Jun 2012, 20:52
Contact:

Re: Nábor developerů / Developer recruitment

Postby medivho » 05 Nov 2015, 21:02

Prešlo niekoľko týždňov, a naše databázové kurzy stále pokračujú. Zmenila sa však jedna dôležitá položka - počet záujemcov, ktorí sa kurzu zúčastňujú, sa znížil viac než o polovicu. Či už to bolo spôsobené nedostatkom času, alebo zisteniu, že toto pre nich nie je to pravé orechové, na tom teraz nezáleží, podstatné je, že sa týmto krokom sprístupnili miesta pre nových potenciálnych záujemcov.
Nemusíte sa však obávať, i napriek tomu, že sa už čo-to prebrať stihlo, od základnej štruktúry databázy až po praktické úpravy questov, nie je to nič, čo by sa dobehnúť nedalo, ku všetkým potrebným informáciám a podkladom totiž prístup dostanete. Máme však jedno jediné kritérium, ktoré je však naozaj nevyhnutné - dostatok voľného času, nie len v priamej súčasnosti, no aj dobré výhliadky do blízkej budúcnosti, pretože je to záležitosť, ktorá si vyžaduje tréning, a tým pádom aj dostatok času.
Ak si myslíte, že by práve toto bolo niečo, čo by vás bavilo a napĺňalo, napíšte prihlášku mne do súkromnej správy (prihláška by mala obsahovať minimálne základné informácie o vás, skúsenosti s WoW a serverom iCe Online, či inými podobnými projektami)


Return to “Důležité informace / Important information”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron