MOUNT HYJAL Cataclysm Guide

Moderator: Forum moderator

Hennessy
Posts: 16
Joined: 20 Nov 2013, 08:59

MOUNT HYJAL Cataclysm Guide

Postby Hennessy » 02 Dec 2013, 08:12

Vážený hráči / hráčky ...

V spolupráci zo SERVEROM ICE WOW http://ice-wow.eu/ za prítomnosti niekoľko dňovej komunikácii s členom Bahamut_Lord /om na pozícii DB DEVELOPERA za jeho nesmiernej pomoci Vám prinášam na poli FREE SERVEROV najväčší projekt vôbec v súkromnom sektore mimo GM TEAM.

O čo vlastne ide:

Väčšina z Vás vie, že CATACLYSM obsahuje 5 oblastí, ktoré Vás sprevádzajú k dosiahnutiu maximálneho levelu teda 85. Tieto oblasti by sme mohli chronologicky zoradiť abecedne vo forme:

1: Deepholm
2: Mount Hyjal
3: Twilight Highlands
4: Vashj'ir
5: Uldum

V dnešnom topic/u sa dostaneme k oblasti MOUNT HYJAL, ktorá obsahuje 115Q pre splnenie Achiviementu za kompletné splnenie Q línii pre oblasť Mount Hyjal "MH" ... K tomuto kroku / rozhodnutiu ma opäť priviedli množiace sa otázky na krčme (obdoba world/u), ktoré sú denno dennou realitou jak u Hordy tak u Aliancie.

Ako začať ?
Pre čo najlepšie a najjednoduchšie nasmerovanie som nahral každý jeden QUEST osobitne od zobratia / splnenia / až po samotné odovzdanie. Tieto videá majú rozličnú dĺžku v rámci náročnosti QUESTU a pochopiteľne mojom šťastí natrafiť na potrebné NPC / ITEM atď.

Videá som nahrával v rozlíšení Full HD, no pre veľkosť 10 až 30GB za 1 Quest v podobe 10/15 min záberu som sa rozhodol pre menší kompromis v podobe HD READY teda 1366x768 (720p)

TIETO VIDEÁ naproti predošlým návodom obsahujú už príhovory pre lepšiu orientáciu a nasmerovanie každého z Vás práve pre čo najlepší prechod líniou questov. Dúfam, že nám toto guide ostanú čo najdlhšie pre čo najširšie spektrum ľudí.

Videá, ktoré som nahrával budu zoradené chronologicky od 1 s názvom "PREQUEL" až po ostatné úvodný QUEST s "tabule" v OG, ktorým sa dostávame k samotným QUESTOM v oblasti Mount Hyjal, ktoré sa budú odlišovať práve NÁZVOM QUESTU ...

Ďalej ...
Chcel by som dodať, že akékoľvek šírenie na iné stránky v podobe Guild WEB/ov či konkurenčných serverov je ZAKÁZANÉ !

TAKŽE PREJDIME K SAMOTNÉMU NÁVODU ...

Štylizácia:
1 Názov Questu
2 Názov Videa na You Tube
3 Link pre video na daný QUEST od zobratia po jeho odovzdanie ... (prepnite si kvalitu na HD ready + zvuk)

.......................................................................
ZÓNA: Mount HYJAL
MAPA:
[ img ]
POČET QUESTOV v GUIDE / NÁVODE: 115

NEŽ ZAČNEME OSPRAVEDLŇTE ZHRUBA PRVÉ TRI (3) VIDEÁ. Nakoľko sa jedná o moje začiatky s príhovorom v prvých videách je ten hlas mierne strnulí a nie je to na úrovni ako by si väčšina z Vás predstavovala. Zodpovedne ale môžem povedať, že to napreduje k lepšiemu renomé kde napr. pri 10tom videu badať už bežnú réžiu daného GUIDE ... Príjemne sledovanie.
.......................................................................
1: PREQUEL (úvodné poďakovanie a príhovor)
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - PREQUEL

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XvnLenYmvF4[/youtube]

.......................................................................
1: Warchief s Command Mount Hyjal!
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 1 Warchief s Command Mount Hyjal!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lxpYjYZTehI[/youtube]

.......................................................................
1: As Hyjal Burns
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 2 As Hyjal Burns

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cuP8E9xL-mQ[/youtube]

.......................................................................
1: Protect the World Tree
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 3 Protect the World Tree

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-y_31HNYq6U[/youtube]

.......................................................................
1: War on the Twilight s Hammer
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 4 War on the Twilight s Hammer

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lXc3kbTVIkc[/youtube]

.......................................................................
1: The Flameseer s Staff
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 5 The Flameseer s Staff

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=g_RHRmWJrLw[/youtube]

.......................................................................
1: Flamebreaker
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 6 Flamebreaker

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=foOtbtP2NNw[/youtube]

.......................................................................
1: The Return of Baron Geddon
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 7 The Return of Baron Geddon

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=94rz3q0T_gc[/youtube]

.......................................................................
1: Emerald Allies
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 8 Emerald Allies

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fS26mG5f9t8[/youtube]

.......................................................................
1: The Captured Scout
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 9 The Captured Scout

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CF_wGzC8cG4[/youtube]

.......................................................................
1: Twilight Captivity
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 10 Twilight Captivity

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Og5LDFS4LA4[/youtube]

.......................................................................
1: Return to Alysra
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 11 Return to Alysra

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bojBhNe1ML4[/youtube]

.......................................................................
1: A Prisoner of Interest
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 12 A Prisoner of Interest

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XqvI-2mFh4M[/youtube]

.......................................................................
1: Through the Dream
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 13 Through the Dream

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8qklkfI-M1w[/youtube]

.......................................................................
1: Return to Nordrassil
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 14 Return to Nordrassil

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CJ6byyXokhU[/youtube]

.......................................................................
1: The Return of the Ancients
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 15 The Return of the Ancients

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0KAUxb1sgS4[/youtube]

.......................................................................
1: End of the Supply Line
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 16 End of the Supply Line

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DoarJfUVc_A[/youtube]

.......................................................................
1: In the Rear With the Gear
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 17 In the Rear With the Gear

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dd54X8LKcU0[/youtube]

.......................................................................
1: Harrying the Hunters
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 18 Harrying the Hunters

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RsYHmNt12Yc[/youtube]

.......................................................................
1: The Voice of Lo Gosh
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 19 The Voice of Lo Gosh

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uUXIYASeDxQ[/youtube]

.......................................................................
1: Howling Mad
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 20 Howling Mad

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=clgIaj4a86I[/youtube]

.......................................................................
1: Lycanthoth the Corruptor
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 21 Lycanthoth the Corruptor

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Q-Fsd8ddPmk[/youtube]

.......................................................................
1: The Shrine Reclaimed
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 22 The Shrine Reclaimed

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PwhGuV69iGE[/youtube]

.......................................................................
1: Cleaning House
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 23 Cleaning House

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LGgdIWAfK3U[/youtube]

.......................................................................
1: Lightning in a Bottle
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 24 Lightning in a Bottle

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IKoHwiRA1UI[/youtube]

.......................................................................
1: Into the Maw!
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 25 Into the Maw!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rVdW_augUUg[/youtube]

.......................................................................
1: Forged of Shadow and Flame
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 26 Forged of Shadow and Flame

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kF9YgwE7VaA[/youtube]

.......................................................................
1: Cindermaul the Portal Master
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 27 Cindermaul the Portal Master

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IYjw1tSUaCs[/youtube]

.......................................................................
1: Crushing the Cores
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 28 Crushing the Cores

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bu1eeEZ_aTc[/youtube]

.......................................................................
1: Forgemaster Pyrendius
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 29 Forgemaster Pyrendius

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=59Z8m29qJhQ[/youtube]

.......................................................................
1: Return from the Firelands
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 30 Return from the Firelands

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kA4teuqC_CA[/youtube]

.......................................................................
1: Rage of the Wolf Ancient
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 31 Rage of the Wolf Ancient

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kPbTSU-j9Lc[/youtube]

.......................................................................
1: Sweeping the Shell
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 32 Sweeping the Shell

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cAHVp852csA[/youtube]

.......................................................................
1: Into the Maw!
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 33 Into the Maw! 2

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hqpt9aKwFvw[/youtube]

.......................................................................
1: The Eye of Twilight
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 34 The Eye of Twilight

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_GnRkLvWVt8[/youtube]

.......................................................................
1: Mastering Puppets
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 35 Mastering Puppets

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cml0ZjcEe9Y[/youtube]

.......................................................................
1: The Earth Rises
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 36 The Earth Rises

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=VFOR-0TVu_o[/youtube]

.......................................................................
1: Inciting the Elements
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 37 Inciting the Elements

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MDtIgKvDa5w[/youtube]

.......................................................................
1: Elementary!
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 38 Elementary!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DC7D7nlmTJU[/youtube]

.......................................................................
1: Return to Duskwhisper
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 39 Return to Duskwhisper

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Vt5JjWTyhhw[/youtube]

.......................................................................
1: From the Mouth of Madness
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 40 From the Mouth of Madness.......................................................................
1: Free Your Mind, the Rest Follows
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 41 Free Your Mind, the Rest Follows

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7d4bvec-Fn4[/youtube]

.......................................................................
1: The Fires of Mount Hyjal
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 42 The Fires of Mount Hyjal

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zpfq_EaU-ws[/youtube]

.......................................................................
1:
2:.......................................................................
1: Disrupting the Rituals
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 44 Disrupting the Rituals

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=whVUiNILHYs[/youtube]

.......................................................................
1: Last Stand at Whistling Grove
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 45 Last Stand at Whistling Grove

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FDSjnAv-ChE[/youtube]

.......................................................................
1: The Bears Up There
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 46 The Bears Up There

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cBCq6aqeLys[/youtube]

.......................................................................
1: Gar gol s Gotta Go
2: WoW:Cataclysm - ICE - Mount Hyjal - 47 Gar gol s Gotta Go

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fuZg4KcaMZ4[/youtube]

.......................................................................
Aktuálny STAV: 35/115 SPRACOVANÉ a UPLOADNUTÉ ... Q línia bude denne pribúdať
47/115 Zverejnené
55/115 Nahrané 10Q sa konvertuje s FHD do HD a pripravujem UPLOAD ...
Editnuté 06.12.2013 /4:59

S pozdravom Hennessy ;)

Return to “Návody / Tutorials”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron