032 - Faction/race change - event / 20. 4. 2013 11:00 -24:00

Dříve než založíte topic, vážně, ale opravdu vážně si přečtěte tuto sekci!
-----------------
Before you create a topic, seriously, but really seriously read this section!
SWiTCH
GameMaster
Posts: 5026
Joined: 20 Sep 2009, 14:48
Contact:

032 - Faction/race change - event / 20. 4. 2013 11:00 -24:00

Postby SWiTCH » 23 Apr 2013, 13:02

Velmi se omlouváme všem hráčům, kteří využili možnost změny frakce či rasy s následnými obtížemi po tomto eventu. Víme, že to některým hráčům mohlo značně ztížit hru, a proto vás prosíme o trpělivost, řešíme to.

V tuto chvíli se usilovně snažíme najít co nejoptimálnější řešení pro všechny. Analyzujeme situaci a vzniklé škody, do týdne bychom měli vědět více a podáme oficiální stanovisko a návrh možného řešení.

Prosím vás, aby jste nespamovali tickety/PM/forum, víme o těchto chybách:
- nepřevedli se frakční itemy/mounti/reputace (pozor ne všechny reputace se při změně frakce převádí)
- nesmazali se frakční Questy - portály do Cata zón (nelze splnit quest a ani používat portály)
- zůstaly raciálky/spelly původní rasy
- nemožnost používání některých spellů nové rasy

Pokud se u vás vyskytla některá z výše uvedených chyb, není třeba nás o tom informovat - pokud se u vás objevila jiná chyba v souvislosti s eventem - informujte o tom, prosím, přímo mě pomocí osobní zprávy zde na foru!

*****************************************

We are apologize to all players, they used faction/race change possibility and were incured of some trouble. We know, it could make game harder for playing, so be patient please.

We are realy trying to find some solution. Hope for result in one week.

Please, do not spam tickets/PM/forum - only if you have some other problem than this:
- faction items/mounts/reputations were not transfered
- faction quests were not deleted - portals to Cata zones are not working
- the original race racial/spells remains
- you can´t use some splell of new race

If you have some other problem, please contact me thru personal message.

Gregory
Core Developer
Posts: 4920
Joined: 20 Sep 2009, 14:51
Location: near Pilsen
Contact:

Re: 032 - Faction/race change - event / 20. 4. 2013 11:00 -2

Postby Gregory » 02 May 2013, 14:49

Společně s touto možností se vyskytlo několik chyb, které se během změny rasy/frakce projevily. Jde vesměs o chyby dvojího druhu: bezztrátové a ztrátové.

Bezztrátové chyby se dají řešit bez zálohy - jde o takové, na jejichž opravení stačí vytvořit nějakou funkci, aplikovat ji a všechno je vyřešeno. Mezi takové chyby patří třeba pomíchané raciálky, a podobné.

Chyby ztrátové jsou takové, ke kterým je třeba záloha databáze, kterou samozřejmě máme ze dne převodu (před tím, než byl spuštěn). Ze zálohy se tedy vezmou pouze data, která se špatně převedla, nebo nepřevedla vůbec. Typickým příkladem takové chyby je nepřevedení reputací specifických pro frakci. Takové reputace byly emulátorem smazány jako neplatné po vašem přechodu, a tedy je nutné je ručně vzít ze staré zálohy a převést je na novou reputaci znovu.

Tyto chyby budeme řešit do co největší míry globálně, tedy bez nutnosti interakce s hráči samotnými. Některé chyby ale nepůjdou vyřešit globálně pro všechny, a bude tedy nutné je řešit buď individuálně, nebo přes novou změnu rasy/frakce, klidně "tam a zpět", případně přes nějaké "opravovací NPC", aby to bylo co nejméně bolestivé.

Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme a budeme se snažit, aby byly napraveny co nejdříve. Samozřejmě se budeme snažit, aby se ztratilo co nejméně dat, nebo ideálně aby se neztratila žádná.

=====================================================

In common with this event there were few errors, which appeared during race/faction change. These errors can be divided into two types: loss and lossless.

lossless errors can be solved without backup - it's type of error which can be repaired by creating and applying some function and everything is solved. in example it's problem of mixed racial spells.

loss errors are errors where we have to use database backup, which we naturally have from the event day morning. So we take data from backup, which were migrated wrongly or not at all. Typical example of this error are faction reputations. Such reputations were deleted by emulator as invalid after your faction change, so it's needed to take them manually from backup and convert them to new reputation again.

These errors will be mostly solved at global level, it means without interactions with players. But some errors won't be this easy to solve (globally and for everyone), so it will be solved individualy or by recreating the faction/race change event again or via some "repair NCP".

Sorry for any inconvenience and we will do our best to repair it as soon as possible. And certainly we will do our best to loose minimum data, idealy not to loose anything.


Return to “FAQ - nejčastěji kladené dotazy / frequently asked questions”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron