Kryolit

Vlastní tvorba hráčů nebo zajímavá videa, nikoliv bugy nebo hacky.
----------
Own creation of players or interesting videos, not bugs or hacks.

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží ke zveřejňování vlastní tvorby hráčů nebo zajímavých videí. Nikoliv k hlášení bugů nebo hacků, k tomu je určena >>SOUKROMÁ KOMUNIKACE S ČLENY GM TÝMU<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to post own creation of players or interesting video. Not to report bugs and hacks, for it is designed >>PRIVATE COMMUNICATION WITH GM TEAM MEMBERS<<. Offtopics will be closed or deleted.
Kryolit
Posts: 1
Joined: 03 Nov 2016, 01:49

Kryolit

Postby Kryolit » 04 Nov 2016, 00:09

Nejaká, taká tá naša menšia ukážka ;)

Relaxed About vs Yorsahj the Unsleeping 10 man Heroic - First Server Kill

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Relaxed About vs Ultraxion 10 man Heroic - First Server Kill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Relaxed About vs Madness of Deathwing 10 man Normal----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Return to “Videa / Video”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron