Pařmeni music theme 2015

Vlastní tvorba hráčů nebo zajímavá videa, nikoliv bugy nebo hacky.
----------
Own creation of players or interesting videos, not bugs or hacks.

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží ke zveřejňování vlastní tvorby hráčů nebo zajímavých videí. Nikoliv k hlášení bugů nebo hacků, k tomu je určena >>SOUKROMÁ KOMUNIKACE S ČLENY GM TÝMU<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to post own creation of players or interesting video. Not to report bugs and hacks, for it is designed >>PRIVATE COMMUNICATION WITH GM TEAM MEMBERS<<. Offtopics will be closed or deleted.
Jasty
Posts: 26
Joined: 23 Sep 2012, 15:02

Pařmeni music theme 2015

Postby Jasty » 04 Oct 2015, 13:49

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yQYgTQIeFm0[/youtube]

:)

Return to “Videa / Video”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests

cron