Pleja Ragnaros HC preview

Vlastní tvorba hráčů nebo zajímavá videa, nikoliv bugy nebo hacky.
----------
Own creation of players or interesting videos, not bugs or hacks.

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží ke zveřejňování vlastní tvorby hráčů nebo zajímavých videí. Nikoliv k hlášení bugů nebo hacků, k tomu je určena >>SOUKROMÁ KOMUNIKACE S ČLENY GM TÝMU<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to post own creation of players or interesting video. Not to report bugs and hacks, for it is designed >>PRIVATE COMMUNICATION WITH GM TEAM MEMBERS<<. Offtopics will be closed or deleted.
Pleja
Posts: 33
Joined: 19 Mar 2014, 00:10
Location: Tábor ČR

Pleja Ragnaros HC preview

Postby Pleja » 19 Sep 2015, 07:12


Return to “Videa / Video”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests

cron