3s 3x Balance ownage

Vlastní tvorba hráčů nebo zajímavá videa, nikoliv bugy nebo hacky.
----------
Own creation of players or interesting videos, not bugs or hacks.

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží ke zveřejňování vlastní tvorby hráčů nebo zajímavých videí. Nikoliv k hlášení bugů nebo hacků, k tomu je určena >>SOUKROMÁ KOMUNIKACE S ČLENY GM TÝMU<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to post own creation of players or interesting video. Not to report bugs and hacks, for it is designed >>PRIVATE COMMUNICATION WITH GM TEAM MEMBERS<<. Offtopics will be closed or deleted.
Kadaji
Posts: 472
Joined: 13 Jul 2012, 23:35

Re: 3s 3x Balance ownage

Postby Kadaji » 01 Jul 2014, 18:12

Tvle ake ikčka :D Dpč

cyberjunky
Posts: 87
Joined: 01 Sep 2011, 23:35

Re: 3s 3x Balance ownage

Postby cyberjunky » 02 Jul 2014, 06:47

tak tak XD


Return to “Videa / Video”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests

cron