Forged Ragnaros 10hc

Vlastní tvorba hráčů nebo zajímavá videa, nikoliv bugy nebo hacky.
----------
Own creation of players or interesting videos, not bugs or hacks.

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží ke zveřejňování vlastní tvorby hráčů nebo zajímavých videí. Nikoliv k hlášení bugů nebo hacků, k tomu je určena >>SOUKROMÁ KOMUNIKACE S ČLENY GM TÝMU<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to post own creation of players or interesting video. Not to report bugs and hacks, for it is designed >>PRIVATE COMMUNICATION WITH GM TEAM MEMBERS<<. Offtopics will be closed or deleted.
sewak
Posts: 349
Joined: 05 Jun 2012, 18:33

Re: Forged Ragnaros 10hc

Postby sewak » 31 May 2014, 02:46

Topic R1 kadaji ownage time prostě k flamu nestačil :D


Return to “Videa / Video”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests

cron