Judgements of the Bold

Moderator: Forum moderator

Forum rules
Tato sekce slouží k diskuzi o povoláních. Nikoliv k hlášení bugů, k tomu je určený >>BUGTRACKER<<. Nevhodná témata budou uzavřena nebo smazána.
----------
This section is used to discussion about classes, Not to report bugs, for it is designed >>BUGTRACKER<<. Offtopics will be closed or deleted.
Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Judgements of the Bold

Postby Zary » 02 Nov 2011, 08:57

Ret paladin specialization passive - Judgements of the Bold,DOES NOT work, in the interface it shows the buff proccing from all attacks,but if you look closely you will see it says Judgements of the Wise,combat log will say it is proccing Judgements of the Wise and giving you a certain amount of mana every second,but if u inspect ur mana bar,you will see your mana regeneration is the same whether you have the buff or not

Judgements of the Wise - Protection Paladin passive spell
Judgements of the Bold - Retribution Paladin passive spell

So JotW has no business trying to proc for a ret paladin....it is for these reasons that ret paladins are forced to use Seal of Insight in pvp to get some mana regeneration....

Zary
Posts: 9
Joined: 02 Nov 2011, 07:39

Re: Judgements of the Bold

Postby Zary » 02 Nov 2011, 08:58

Ret Paladin specializace pasivní - Rozsudky Bold, nepracuje, v rozhraní ukazuje buff proccing ze všech útoků, ale pokud se podíváte pozorně, uvidíte, že říká, že Soudní rozhodnutí o Wise, bude bojovat log říci, že je proccing RozsudkyWise a dává vám určité množství many každý druhý, ale když u zkontrolovat ur mana bar, zobrazí se vám mana regenerace je stejný, ať jste fanoušek, nebo ne

Rozsudky Wise - Ochrana Paladin pasivní kouzlo
Rozsudky Bold - Retribution Paladin pasivní kouzlo

Takže JotW nemá obchodní snaží proc na ret paladin .... je to z těchto důvodů, které ret paladinové jsou nuceni používat Seal of Insight v PvP, aby se trochu mana regeneraci ....


Return to “Paladin”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron